Løpsdagen som var planlagt på Jarlsberg fredag 22. januar er flyttet til søndag 24. januar, mens Sørlandets løpsdag 24. januar er flyttet til fredag 22. januar

Innmeldingen til løpsdagen på Sørlandet søndag 10. januar var utfordrende. Vi landet til slutt på 7 løp og et gjennomsnitt på ni hester pr. løp. Dette er omtrent det samme nivået som vi hadde på Sørlandet sine søndager i fjor vinter.

Søndagsproduktet er viktig da det norske arrangementet er det eneste i Skandinavia på søndag kveld, og omsetningen mot disse arrangementene er en god del høyere enn mot andre ordinære V65-dager. Sørlandet er noe mer sårbar enn en del andre baner i forhold til fyllingsgrad i løpene da de er avhengig av en viss tilreising for å fylle opp løpene. Det er heller intet nytt at vinteren er en tøffere tid å fylle løpene da det er færre hester i aktivitet totalt, og lavere reiseaktivitet blant de aktive.

Sørlandet har hatt søndag som fast løpsdag i mange år, men i forbindelse med terminlistearbeidet for 2021 ble det gjort et grep da antallet søndager på Sørlandet ble redusert en del. Dog er det fortsatt en del søndager på Sørlandets terminliste.

I samråd med administrasjonene på Jarlsberg og Sørlandet har vi besluttet et bytte av løpsdager mellom de to banene helgen 22-24. januar. Det gjør vi ved at Sørlandet avvikler sin løpsdag fredag 22. januar, mens Jarlsberg avvikler sine løp søndag 24. januar. De opprinnelige proposisjonene følger arrangørbanen.

Dette byttet medfører forhåpentligvis at vi sikrer søndagsproduktet noe denne helgen. Dette gjør også at vi da får følgende arrangørbaner på søndager i de kommende fem ukene fra og med 17. januar; Jarlsberg-Jarlsberg-Momarken-Momarken-Momarken – før Sørlandet er tilbake 21. februar.

Både Sørlandet og Jarlsberg er inne med noe egenfinansiering av premier/reisestøtte til disse løpsdagene.

Til løpsdagen på Sørlandets Travpark 22. januar vil det ytes transportstøtte på kr. 1000 per hest som står oppstallet mer enn 10 mil fra travparken og som ikke får premie i løpet.

Løpsdagskalenderen vil i løpet av dagen(onsdag 6.januar) være oppdatert med proposisjoner(beholdes) og justerte premienivåer for begge baner. Merk at de som allerede evt. hadde meldt hest til en av disse løpsdagene nå må melde hestene sine på nytt til de respektive løp og løpsdager.

Teksten over er hentet fra: http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2021/Januar/Bytte-av-lopsdager/