Terminliste Sørlandets Travpark 2023

November

Torsdag 9 V65

Torsdag 23 V65

Desember

Onsdag 6 V65

Torsdag 21 V65

Terminliste Sørlandets Travpark 2024

 

Februar

Fredag 2                   V65     18.00

Lørdag 10(SS)         V75    kl 19.00

Torsdag 22              V65    kl 18.00

Mars

Fredag 8                   V65    kl 18.00

Fredag 22                 V65    kl 18.00

April

Onsdag 10               V65     kl 17.30

Torsdag 25              V65    kl 18.00

Mai

Fredag 3                   V65    kl 18.00

Onsdag 15               V65     kl 17.30

Juni

Lørdag 1                   V75    kl 13.30

Fredag 14                 V65     kl 18.00

Fredag 28                 V65    kl 18.00

Juli

Onsdag 10               V65     kl 17.30

Fredag 19                 V65    kl 18.00

Lørdag 20                 V75    kl 13.30

 

August

Fredag 9                   V65    kl 18.00

Onsdag 28               V65    kl 18.00

September

Mandag 9                 V65    kl 18.00

Lørdag 21     V65(kveld)   kl 19.00

Oktober

Torsdag 3                 V65    kl 18.00

Onsdag 16               V65    kl 18.00

Lørdag 26(SS)         V75    kl 19.00

November

Onsdag 6                  V65    kl 18.00

Torsdag 21              V65    kl 18.00

Desember

Onsdag 4                  V65    kl 18.00

Onsdag 18               V65    kl 18.00

Merk

Alle tidene er ca tider