Denne uken blir Sørlandets Travparks nye hjemmeside lansert. Den helhetlige tankegangen som ligger bak skal være med å sikre inntekter til sporten i årene fremover.

I en tid hvor den teknologiske utviklingen er rask og kampen om synlighet stor, er det viktig å gjøre seg attraktiv også visuelt. Dette har Sørlandets Travpark nå gjort ved å lansere en splitter ny hjemmeside.

Digital satsning
Det er Travparkens mangeårige samarbeidspartner Markedshjelpen som er involvert i markedsstrategien hvor den nye hjemmesiden er et av de viktigste elementene.
-Vi har i 2019 valgt å legge mer av markedsmidlene våre på digitale flater, og har mer eller mindre gått bort fra annonsering i papiravis. Opprettelsen av den nye hjemmesiden sikrer fokus på tredelingen mellom travsporten, messesatsningen vår og vår populære cateringdrift, forteller markedssjef Ingvar Ludvigsen.

Synlige hos Google
Den nye hjemmesiden er bevisst lagt opp med et økt fokus på triggerord som skal sikre en høyere treffprosent hos Google.
– Når nå hjemmesiden og satsningen på Google-oppføring virkelig går hånd i hånd, har vi god tro på at vi vil nå ut med budskapet vårt også til nye kundegrupper i enda større grad, understreker Ludvigsen, som likevel poengterer at noe blir ved det samme også i 2019.
– Sommertravavisen, som gjennom mer enn 10 år har vært distribuert til nesten 50 000 husstander i Aust- og Vest-Agder kommer naturligvis ut også i år. Den er en viktig del i vårt omdømmebyggende arbeid, forsikrer markedssjefen.