Lisenskurs.

 

Vi har fått ønske om å arrangere lisenskurs til våren. Det vil vi gjøre om vi får nok påmeldte. Vi må ha 10 stk betalende deltakere for å kunne arrangere. Kurset vil bli arrangert i mai/juni. Vi setter datoer litt senere, men det blir over 2 helger, samt et par ukedager.

Påmelding 15/3-2024 til marianne.klepaker@travsport.no eller tlf 93 23 41 62.

 

HVORDAN OPPNÅ KJØRE-/MONTÉLISENS

Krav til opptak på kurs m.m. Søkeren til kjøre-/montélisens må gjennomføre og bestå lisenskurs som beskrevet nedenfor, arrangert ved totalisator- og regionbaner. For å delta på lisenskurs må søker være fylt 15 år. Det kreves dokumentert erfaring med travsport, samt kjøring og/eller ridning for å delta på lisenskurs. For å gjennomføre praktisk eksamen skal søkeren være fylt 16 år. Utfyllende bestemmelser for lisenskurs utarbeides av DNT i egne retningslinjer. Vilkår for den enkelte lisenskategori må være oppfylt i tillegg til bestemmelsene i dette kapittel.

Kursomfang

Et lisenskurs avvikles med et omfang på minimum 35 klokketimer fordelt på teori og praksis, og med størst vekt på praksis. For søker til både kjøre- og montélisens påbygges kurset med minimum 5 timer praksis. Antallet timer pr. kursdag bør ikke overstige syv (7). For søker til lisenskurs og som innehar gyldig lisens i én løpsart (sulky eller monté), kan kurset begrenses til minimum 14 timers praktisk og teoretisk del, med hovedvekt på praksis. Eksamen avlegges i henhold til gjeldende bestemmelser. side 11 (16) For søkere som tidligere har vært innehaver av kjøre- og/eller montélisens, og som har ridd/kjørt minimum 300 totalisator-/premieløp totalt, kan et begrenset kursomfang tilrettelegges. Kursomfanget skal uansett omfatte en grunnleggende teoretisk del, samt minimum 10 timers praktisk del, med hovedvekt på øvelser i startprosedyrer. Teoretisk og praktisk eksamen skal avlegges i henhold til angitte bestemmelser. Kursledelsen kan når som helst avgjøre at kursdeltaker må gjennomføre kurset i fullt omfang.

Kursavgift:

Ordinært lisenskurs, én lisenstype (sulky eller monté): 4.000 / 3.000 (under 18 år) Ordinært lisenskurs begge lisenstyper (sulky og monté): 5.000 / 4.000 (under 18 år) Begrenset lisenskurs: 3.000

Kursinnhold Lisenskurset består av en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske opplæringen skal inneholde opplæring i DNTs Løpsreglement og underliggende bestemmelser med betydning for deltakelse i travløp. Den praktiske opplæringen skal bestå av klargjøring og påseling av hest, øvelser i startprosedyrer, samt løpskjøring og/eller ridning. Når den teoretiske og praktiske del av kurset, samt en praktisk tentamen er gjennomført og bestått, kan kandidaten gå opp til eksamen. Kandidater til montélisens skal avlegge obligatoriske fysiske tester i henhold til krav fastsatt av DNT