I sin tid var det KRUSE SMITH som faktisk var hovedentrepenør og bygget Sørlandets Travpark. i 1988 sto det ferdig og 33.000 tok turen åpningsdagen i juli.

KRUSE SMITH  er en av de store og det det er gledelig at samarbeidet mellom oss også lever den dag i dag.

Denne uken har KRUSE SMITH HMS dager og i underkant av 200 personer var samlet i Messehallen her i travparken. De fikk mye innputt og i tillegg flere gripende historier som fikk de ansatte virkelig til å sette ting i perspektiv.

Gunnar Ormestad som er HMS Leder her i Syd sa under samlingen at vår viktigste oppgave er ALLTID å være på vakt og at man skal ta alle de forhåndsregler som skal tas i en hver situasjon. For vi har ingen å miste.