For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense økning i smitte har myndighetene iverksatt forsterkede nasjonale tiltak. Med bakgrunn i dette innskjerpes også travsportens bestemmelser for koronapandemien.

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger. DNT og Norsk Trav har vurdert tiltakene, og vil med bakgrunn i disse forlenge eksisterende retningslinjer, samt iverksette ytterligere tiltak. Tiltakene gjelder inntil videre.
Alle bestemmelsene og rådene som fremkommer i vår koronaveileder for all travsportslig aktivitet, samt spesifikke retningslinjer for totalisatorstevner, videreføres inn i 2021. I tillegg må du spesielt merke deg følgende:

  • Det innføres påbud om bruk av munnbind for alle personer som oppholder seg i hesteringen under et totalisatorstevne. Påbudet gjelder fra man entrer hesteringen og til man har forlatt den. Påbudet gjelder ikke når man kjører hest, men vi anbefaler kusker/ryttere å dekke til munn og nese.
  • Ponniløp vil ikke avholdes under totalisatorløp.
  • Aktivitet som rutineløp, lokalkjøringer og organiserte fellestreninger skal ikke avholdes.

Nye tiltak vurderes fortløpende ut fra situasjonen. Se vår temaside for koronavirus her.

Bruk av munnbind

Krav til bruk av munnbind i hesteringen under totalisatorstevne er nytt tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Enhver person som entrer hesteringen under stevnet er selv ansvarlig for å ta med og benytte munnbind. Det er også viktig at man benytter munnbindet på korrekt måte. Det er viktig å ha rene hender når du tar av og på munnbindet. For at munnbindet skal ha god effekt, må det sitte tett langs kantene og dekke godt over munn og nese. Da sikrer du at mest mulig av luften du puster ut og inn, filtreres gjennom munnbindet og ikke lekker ut på sidene. Les mer om bruk av munnbind på Folkehelseinstituttets hjemmeside her.

Plakat: Slik bruker du medisinsk munnbind
Plakat: Slik bruker du tøymunnbind

Bestemmelsene for totalisatorstevner

DNT og Norsk Trav sitt primære fokus under pandemien er å sikre næringsvirksomheten i travsporten, og totalisatorstevnene skal derfor gjennomføres på en så trygg måte som mulig. Skal du delta under et totalisatorstevne er det viktig at du oppdaterer deg på og følger de bestemmelsene som gjelder for aktiviteten i hesteringen. Vi vil spesielt presisere viktigheten av å rapportere inn hvem som skal følge hesten. Dette skal gjøres senest en dag før stevnets start.

Når det gjelder publikumsområder så videreføres dagens ordning.

Aktiviteter for barn

Ponniløp for barn vil ikke avholdes under totalisatorstevner inntil videre. Som det er presisert av nasjonale myndigheter er det viktig at barn får være aktivitet. Med bakgrunn i dette kan det gjennomføres lokale aktiviteter for barn, så fremt dette gjennomføres i tråd med de nasjonale og lokale reglene som gjelder for området aktiviteten avholdes i.

Teksten og bildet er hentet fra: http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2021/Januar/Nye-smittevernstiltak/