Vi er veldig glade for å kunne tilby de aktive gode fasiliteter når de kommer til Travparken for å trene sine hester.

Dessverre ser vi altfor ofte at hestemøkk blir liggende igjen i vaskebokser og gjestebokser, uten at de som benytter fasilitetene tar seg bryet med å rydde opp etter seg. Dette er særdeles lite hyggelig å møte for andre aktive, og tar også mye arbeidstid å følge opp og vedlikeholde for de ansatte.

Vi vil påpeke igjen at det er den enkelte aktives ansvar å rydde opp møkk etter sin hest når man benytter fasilitetene i Travparken. Fortsetter det dårlige renholdet må vi se oss nødt til å stenge vaskeboksene utenom løpsdager.

Håper at vi bidrar til å hjelpe hverandre med å huske på dette.