Styreleder:

  • Kjell Michael Taanevig

Styremedlemmer:

  • Finn Egil Holm- Nestleder
  • Alf Torfinn Skeie
  • Ingolf Herbjørnrød
  • Therese Nyhaven

Vararepresentanter:

  • Kai Sundberg