Styreleder:

  • Eirin B. Vinvand

Styremedlemmer:

  • Finn Egil Holm- Nestleder
  • Margrete Dysjaland
  • Kai Sundberg
  • Therese Nyhaven

Vararepresentanter:

  • Ingrid Askland
  • Alf Torfinn Skeie