Styreleder:

  • Kjell Michael Taanevig

Styremedlemmer:

  • Per Otto Aagre – Nestleder
  • Alf Torfinn Skeie
  • Ingolf Herbjørnrød
  • Torleif Sør-Reime

Vararepresentanter:

  • Therese Nyhaven