Våre ansatte

GEIR CHRISTOFFERSEN
DAGLIG LEDER

Mobil: 952 40 795

E-post: geir.christoffersen@travsport.no

INGVAR LUDVIGSEN
MARKEDSSJEF

Mobil: 906 23 631

MARIANNE KLEPAKER SPORTSANSVARLIG

Mobil: 932 34 162

TERJE FOSSHEIM
BANE- OG DRIFTS-
ANSVARLIG

Mobil: 932 34 733

RAIMOND LOHINIVA
BANEANSVARLIG

Mobil: 957 01 244