Pressemelding fra Sørlandets Travpark AS:
Torbjørn Sakariassen blir ny, daglig leder ved Sørlandets travpark, og tiltrer stillingen 1. mars. Fram til da, vil styreleder ivareta driften sammen med de ansatte.

Sakariassen har jobbet som kirkeverge/daglig leder i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen, men er født og oppvokst i sørlandsbyen Farsund, og har bodd og jobbet på sørlandet store deler av livet. Han har tidligere jobbet 7 år som skoleleder/ administrasjonssjef på høgskole, 3 år som adm. leder på videregående skole, 5 år som forretningsutvikler, og 7 år der han drev sin egen virksomhet innenfor nærings- utvikling, personlig rådgiving og veiledning. Han har også vært engasjert av Norsk Rikstoto for å utrede sammenhengen mellom sport, spill og samfunnsnytte på slutten av 90-tallet.

Han har en allsidig jobberfaring, og spisskompetanse innen forretningsutvikling, forretningsdrift, daglig ledelse, personal, omorganiseringsprosesser, eiendomsforvaltning, byggeprosjekter, styrearbeid, økonomi og budsjettstyring. Av formell kompetanse, så har Sakariassen master i pedagogikk, med fordypning i administrasjon, organisasjonsutvikling og ledelse. Som masteroppgave skrev han en organisasjonsanalyse av Norsk Rikstoto.

Sakariassen (som tidligere het Nøtland til etternavn) har vært en aktiv travhesteier i over 20 år, og var primus motor for en rekke andelslag under sin egen merkevare Andelsinfo, der den mest kjente hesten var storløpsvinner, og norgesrekordholder French Design.

Det er en offensiv, engasjert og motivert daglig leder som tiltrer stillingen i mars måned, og styret ser med forventning fram til at han er på plass.

Styreleder Kjell Michael Taanevig kan også kontaktes for ytterligere informasjon, om ønskelig.

Kjell Michael Taanevig
Tlf 900 62 807
Epost: michael.taanevig@rikstoto.no