Fungerende styreleder: 
Finn Vemund Hansen
Mob: 404 03 828

Styremedlemmer:  
Ingolf Herbjørnrød
Michael Taanevig
Elin Gumpen
Per Dag Hole

Vararepresentanter:  
Sven Harry Røed
Gustav Larsen