Terminliste Sørlandets Travpark 2023

November

Torsdag 9 V65

Torsdag 23 V65

Desember

Onsdag 6 V65

Torsdag 21 V65

Terminliste Sørlandets Travpark 2024

Februar

Fredag 2 V65 18.00

Lørdag 10 V75 kl 13.30

Torsdag 22 V65 kl 18.00

Mars

Fredag 8 V65 kl 18.00

Fredag 22 V65 kl 18.00

April

Onsdag 10 V65 kl 17.30

Torsdag 25 V65 kl 18.00

Mai

Fredag 3 V65 kl 18.00

Onsdag 15 V65 kl 17.30

Juni

Lørdag 1 V75 kl 13.30

Fredag 14 V65 kl 18.00

Fredag 28 V65 kl 18.00

Juli

Onsdag 10 V65 kl 17.30

Fredag 19 V65 kl 18.00

Lørdag 20 V75 kl 13.30

August

Fredag 9 V65 kl 18.00

Onsdag 28 V65 kl 18.00

September

Mandag 9 V65 kl 18.00

Lørdag 21 V65 (kveld) kl 19.00

Oktober

Torsdag 3 V65 kl 18.00

Onsdag 16 V65 kl 18.00

Lørdag 26 V65 kl 13.30

November

Onsdag 6 V65 kl 18.00

Torsdag 21 V65 kl 18.00

Desember

Onsdag 4 V65 kl 18.00

Onsdag 18 V65 kl 18.00

Merk

Alle tidene er ca tider