Next Eiendomsmegling er stolt sponsor av Travparken

Next ble etablert i 2019 da man så et behov for å kunne tilby gårdseiere bistand med omsetning av landbrukseiendommer. Med 8års erfaring innen denne typen salg kan vi på trygg måte gjennomføre salg av eiendommer som omfattes av langt flere lover og forskrifter enn ordinære boligsalg. Ettersom landbruk gjerne ikke alltid ligger like sentralt er oppdragene spredd helt fra Rogaland til Telemark og alt i mellom. Det bistås også med rådgivning for eiendommer over hele landet.

At det ble landbruk som engasjerte meg var heller ingen tilfeldighet, når man selv er ivrig jeger og fisker så falt det naturlig å koble interesse og yrke sammen. Etter 12 år som Eiendomsmegler i Kristiansand, og de siste 8 årene innen landbruk så har jeg gjennomført flere titalls omsetninger av denne typen eiendommer. Det er alltid nye spennende mennesker man møter på befaringene og man lærer mye om historien til familiene som ofte har bodd der i generasjoner.

For Next Eiendomsmegling er det en glede å kunne få være sponsor for travparken, en stor del av kundegruppen til selskapet er del av hestemiljøet og det er ikke rent sjeldent at tema om ridebane og stall er på dagsorden for kjøperne, avslutter eier av NEXT Eiendomsmegler Aleksander Minde.

Herlig å få med et sånt ja menneske som Alex. Han har kompetanse på et produkt som virkelig passer våre medlemmer innen for travet. Skal man selge eller kjøpe landbrukseiendom så er jeg sikker på at han hjelper dere gjennom hele prosessen, sier travparkens Ingvar Ludvigsen Aleksander treffer dere på mail: Alex Minde alex@nexteiendom.no