Klar for møte

Det nærmer seg generalforsamling i DNT, og forbundsleder Kai Sundberg i Agder Travforbund er klar.

Fjorårets generalforsamling var preget av ledervalget mellom Knut Weum og Erik Skjervagen. Nåværende DNT-leder Erik Skjervagen er ikke på valg, men det er fremdeles noen høyaktuelle saker delegatene må ta stilling til. Den kanskje mest omstridte saken denne gangen mener Sundberg er spørsmålet om Bjerkebanens fremtiden.

– Den viktigste saken er jo utredningen av mulig salg av Bjerke. Det er nok den saken som kommer til å skape mest debatt, og det kan nok bli noen steile fronter. Forbundsmessig er ikke dette temaet diskutert noe særlig. I Agder har vi imidlertid hatt lagledermøte, så vi er enige om hva vi skal stemme om på generalforsamlingen. Alle har fått komme med sin mening, og vi har landet på vår omforente standpunkt, uten at jeg vil si noe mer om nøyaktig hva vi mener, forteller Sundberg.

Av mer direkte betydning for Sørlandets Travpark er et forslag om vinterstengning av banene. Sundberg ser forslaget som heller lite gjennomtenkt.

– Det er jo ikke et konkret forslag om å vinterstenge, men mer en anmodning at administrasjon skal se på dette. Det kan jo påvirke Sørlandet, for vi er fort en av de banene som kan bli vurdert da. Det er jo et forslag som er oppe omtrent hvert år. Spørsmålet er litt hva man har tenkt med dette forslag, for det virker som man tror at man kan spare penger. Det er imidlertid ikke tilfellet, poengterer han.

Det er lett å tro at å stenge ned baner vil føre til betydelige innsparinger. Sundberg er imidlertid rask med å påpeke at de aller fleste kostnadene kan man ikke gjøre særlig mye med.

– Det er vel rundt 120 oppstallede hester, og det er ikke bare å stenge banen. Med hestene oppstallet, må banen holdes i god stand. Det er heller ikke slik at man bare kan vedta å stenge og sendt permitteringsvarsel. Det er ikke sånn arbeidsmarkedet fungerer. At man kan spare mange penger med et slikt forslag ser jeg derfor bare ikke. Dette er en uansett en kamp som AS-et og forbundet må ta hvis administrasjonen eller DNT-styret mener det er aktuelt, forklarer han.

På det lokale planet er planleggingen av videre aktivitet i full gang.

– Vi hadde vårkonferanse for omkring 14 dager siden. Der var det samlet 35 personer, flere fra hvert travlag, for å få tilbakemeldinger fra dem på hva vi skal jobbe med fremover. Nå har vi mange ting på tapetet. Blant tingene som kom frem var at de ønsker ting som andelshest, spillveiledning, aktivitet, foredrag og kurs, og mange andre ting. Nå er det bare opp til oss å sette ned noen hovedpunkter. I tillegg skal vi selvfølgelig også videreføring ting vi allerede har fått godt innarbeidet, som rutineløp og satsing på ungdommen, for å nevne to ting, fortsetter han.

Selv om det fremdeles er mange utfordringer, føler Sundberg at man begynner å se lyspunkter

– Jeg føler at vi er på rett vei. For oss her nede har det vært litt turbulent med nedskjæringer og mye rundt AS-et, inklusiv folk som har sluttet og alt. Vi må imidlertid bare jobbe videre, og jeg føler at ting er roligere og man er flink til å se fremover. Alle jobber jo for travets beste. Det kan ikke være tvil om akkurat det, men så er det selvfølgelig lov til å være uenig om den nøyaktige veien videre. Det er uansett viktig å stå samlet og få til noe. Nå synes jeg vi har mye spennende på gang – og jeg føler at alle drar i samme retning. Hadde jeg ikke følt det sånn, hadde jeg nok ikke gått på en ny periode heller, avslutter han.