KORONA I TRAVPARKEN LØRDAG 24. juli.

En deltidsansatt har testet positivt på Covid 19. Han var stasjonert i inngangen hele lørdag i SONE 3. Det var inngangen som de som skulle til hovedrestauranten måtte passere.
Sone 1—2 via drive inn parkeringen var en annen kohort og  har ikke fått noe melding om testing på nåværende tidspunkt.
Alle som nå har fått tekstmelding fra smittesporingsteamet må ta en test omgående.
Uansett kohort oppfordrer vi alle til å kjenne ekstra etter og har man noen antydninger til symtoner så ta en test omgående.
Vi er i kontakt med smittesporingsteamet og vil forholde oss til de angående ytterligere tiltak.