For å motivere flere til å melde til travparken i vinter gjør Sørlandets Travpark AS nå noen ekstra tiltak som foreløpig gjelder for kjøringene 10. og 24. januar.

Økt premieskala fra 15.000 til 18.000 i proposisjon 3 og proposisjon 5 den 10. januar

Økt premieskala fra 15.000 til 18.000 i proposisjon 2 og proposisjon 5 den 24. januar

Transportstøtte på kr. 1000 per hest som står oppstallet mer enn 10 mil fra travparken og som ikke får premie i løpet.

 

30.12.20
Sørlandets Travpark AS