Alle kommende travsportslige aktiviteter i Norge avlyses inntil videre.

Fredag 13. mars ble alle travsportslige aktiviteter i Norge avlyst med umiddelbar virkning inntil videre. Det Norske Travselskap, Norsk Trav AS og Norsk Rikstoto følger nasjonale myndigheters retningslinjer for å redusere spredning av koronaviruset. Ut over dette oppfordrer vi alle våre medlemmer, aktive utøvere, hesteeiere og øvrige interessenter til å følge de rådene og retningslinjene som nasjonale og lokale helsemyndigheter setter.
Folkehelseinstituttet – www.fhi.no
Helsedirektoratet – www.helsedirektoratet.no

Spørsmål og svar:

Jeg har meldt hest til travløp, hva gjør jeg nå?

Samtlige løpsdager er innstilt inntil videre. Dette betyr at hester som på nåværende tidspunkt er starterklært til travløp i Norge automatisk vil bli strøket. Det betyr at du som ansvarlig trener ikke trenger å foreta deg noe ovenfor arrangør av totalisatorløp. Strykning som følge av avlyste travløp vil ikke medføre innmeldingsforbud for hesten.
Løpene på Momarken 21. mars er avlyst, og vil ikke bli flyttet til svensk bane. ATG/ST har besluttet at V75 i Sverige lørdag 21. mars vil arrangeres på Bergsåker, hvor det allerede er terminfestet løpsdag.

Når kan jeg melde hest til løp igjen?

Alle travsportslige aktiviteter er inntil videre avlyst. Derfor kan vi ikke på nåværende tidspunkt svare på når det vil avvikles travløp igjen i Norge. Myndighetene har i første omgang lagt begrensning på aktiviteter til og med 26. mars. Det Norske Travselskap og Norsk Trav AS følger situasjonen fortløpende, og vil informere ved eventuelle endringer.

Kan jeg melde hester til Sverige?

Utenriksdepartementet gikk lørdag ut med et nytt reiseråd. Der heter det at de fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Som tidligere anmoder Det Norske Travselskap og Norsk Trav AS våre aktive om å forholde seg til de råd og retningslinjer som gis av myndighetene. Med bakgrunn i UDs nye reiseråd oppfordrer vi norske trenere på det sterkeste om å ikke reise til svenske løp med sine hester i tiden som kommer. I første omgang ber vi om at allerede starterklærte hester strykes. Svensk Travsport har bekreftet at dette er en gyldig strykningsårsak for norsktrente hester.

Som en konsekvens av dette har Det Norsk Travselskap besluttet at det inntil videre ikke vil lages startpapirer/tollgarantier for norsktrente hester. Trenere som allikevel velger å trosse UDs klare reiseråd må selv sørge for å organisere grensepassering for sine hester.
Les Utenriksdepartementets pressemelding her.

Hva skjer med treninger og fellestreninger på treningsanlegg?

Med bakgrunn i de nasjonale retningslinjer som er gitt har Det Norske Travselskap og Norsk Trav AS besluttet at alle organiserte travsportsaktiviteter skal avlyses. Dette innebærer at det inntil videre ikke skal avholdes totalisatorløp, lokalkjøringer, rutineløp, Til Start samlinger etc.

For øvrig har ikke Det Norske Travselskap eller Norsk Trav AS gitt pålegg om stenging av anlegg for vanlig trening, heller ikke for tilreisende hester. Det kan imidlertid være lokale restriksjoner og disse må overholdes. Hold deg derfor informert via lokale nettsider og sosiale medier. For øvrig oppfordrer vi alle om å forholde seg til råd gitt av nasjonale og lokale myndigheter. Er du ilagt karantene skal du ikke benytte deg av våre anlegg.

Organisasjonen DNT: hva skjer med generalforsamlinger/møter i organisasjonen?

DNTs generalforsamling som opprinnelig skulle avholdes i april, ble torsdag 12. mars bestemt utsatt inntil videre. Les mer her: http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2020/Mars/Koronavirus-Informasjon-til-organisasjonen/

Med bakgrunn i at DNTs generalforsamling er utsatt på ubestemt tid, anbefaler vi at øvrige organisasjonsledd også utsetter sin møtevirksomhet inntil videre. Vi ber imidlertid de respektive styrer i organisasjonens ulike ledd om å følge den kommende informasjonen.

Generelle hygieneråd til alle:

Vi oppfordrer alle arenaer i travsporten om å være nøye med hygiene. Tiltak for å begrense/unngå spredning av virus er: hyppig håndvask, hostehygiene, unngå håndhilsning og annen nærkontakt. På nettsiden til Helsedirektoratet kan man laste ned informasjonsmateriell og plakater med hygieneråd, og vi anbefaler at disse henges opp som informasjon på baner, treningsanlegg og i staller.
Se nettsiden her.

Det Norske Travselskap, Norsk Trav AS og Norsk Rikstoto følger situasjonen fortløpende og vil følge opp med oppdateringer.