Oppdatert 11. mars kl. 18.55:

Det Norske Travselskap følger norske helsemyndigheters informasjon om koronavirus fortløpende, og vurderer dette ovenfor vår aktivitet og virksomhet.

Koronaviruset sprer seg til en større del av verden. Det Norske Travselskap følger norske helsemyndigheters informasjon om koronavirus fortløpende, og vurderer dette ovenfor vår aktivitet og virksomhet. DNT med tilhørende organisasjonsledd og totalisatorbaner må ta sin del av ansvaret for å redusere spredning av viruset, og vi vil her presentere retningslinjer og råd til vår organisasjon.

Ut over dette oppfordrer vi alle våre medlemmer, aktive utøvere, hesteeiere og øvrige interessenter til å følge de rådene og retningslinjene som nasjonale og lokale helsemyndigheter setter.
Folkehelseinstituttet – www.fhi.no
Helsedirektoratet – www.helsedirektoratet.no

Helsemyndighetene har per nå kommet med en anbefaling om at det ved arrangementer og samlinger med mange mennesker er nødvendig med en grundig risiko-vurdering og planlegging for å begrense smitterisiko. Les mer her.

Med bakgrunn i dette kommer DNT med retningslinjer for travsportens aktiviteter i Norge, gjeldende fra 11.03.2020. Retningslinjene vil gjelde til annen beskjed er gitt.
Situasjonen i Norge kan endre seg raskt, og derfor kan det komme oppdateringer og endringer til de rådene vi gir.

Retningslinjer for alle totalisatorarrangementer i Norge
Det er viktig for travsporten at totalisatorløpene går sin gang, men vi må gjøre tilpasninger til smittesituasjonen i Norge. Derfor vil følgende tiltak for gjelde for kommende totalisatorarrangementer:

 • Alle serveringssteder og fellesområder på publikumsområder vil ikke holdes åpent under kommende totalisatorarrangementer. Vi anbefaler publikum å følge løpene hjemmefra via Rikstoto Direkte.
 • Travløpene under totalisatorarrangementer planlegges å gjennomføres etter normale rutiner.
 • Fellesområder i stallringen vil ikke holdes åpne, eksempelvis kuskerom, garderober, kaféer etc.
 • Vi ber alle som befinner seg i stallområdet om å opptre etter helsemyndighetenes anbefalinger om hygiene.

  Råd og retningslinjer for organisasjonsaktiviteter i DNT
  Gjennom DNT-organisasjonens ledd arrangeres mange ulike aktiviteter hvor mange mennesker samles, i være seg lokalkjøringer, barne-aktiviteter, medlemsmøter etc. I henhold til FHI sine anbefalinger ber vi derfor alle våre organisasjonsledd om foreta en risikovurdering av de kommende aktiviteter, i samråd med de lokale helsemyndigheter.

Informasjon hentet fra www.fhi.no :
Hvis man etter risikovurdering bestemmer seg for å gjennomføre arrangementet, bør man lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte.

Følgende generelle tiltak for å redusere smitterisiko bør være på plass:

 • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder
 • Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater)
 • Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder og toaletter)

  Gjennomføringsplanen bør i tillegg inneholde følgende tiltak/vurderinger:

 • Sikre god kommunikasjon med lokale helsemyndigheter
 • Sikre tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring
 • Gi informasjon på forhånd om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal komme på arrangementet. Personer som har vært i områder med utbredt spredning de siste 14 dagene skal være i hjemmekarantene (se områder med spredning av covid-19)
 • Gi informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer og hvor de skal henvende seg (for eksempel plakater)
 • Alle arrangementer bør i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres, isoleres og følges opp
 • Påvist smitte hos deltagere/utøvere/publikum vil medføre behov for sporing og karantene av nærkontakter
 • Vurdere konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende. Arrangør må ha en plan for gjennomføring av dette i samråd med lokal helsetjeneste.

  Generelle hygieneråd:
  DNT oppfordrer alle arenaer i travsporten om å være nøye med hygiene. Tiltak for å begrense/unngå spredning av virus er: hyppig håndvask, hostehygiene, unngå håndhilsning og annen nærkontakt. På nettsiden til Helsedirektoratet kan man laste ned informasjonsmateriell og plakater med hygieneråd, og vi anbefaler at disse henges opp som informasjon på baner, treningsanlegg og i staller. Se nettsiden her.

DNT vurderer situasjonen fortløpende og derfor kan informasjonen i denne artikkelen oppdatere seg.