Den omfattende smitteutbredningen av korona-viruset får også alvorlige konsekvenser for driften av Sørlandets Travpark AS.

Blant annet mister vi alt av matleveringer fremover, samtidig som alle travløp foreløpig er kansellert inntil 26.mars.

Sørlandets Travpark permitterer nå alle ansatte. Noen ansatte beholdes på jobb i prosentvise stillinger for å ivareta for oss kritiske funksjoner. Løpsbanen, treningsløyper og rettstrekk vil bli vedlikeholdt. Hestemøkk vil bli fjernet, og ponniene på Travskolen blir ivaretatt.

Banen er stengt for alle organiserte treningsaktiviteter, men åpen for ikke-organisert trening. Gjestestallene vil være disponible. Vi ber alle som benytter seg av disse stallene om å være ekstra nøye med renhold siden Travparkens bemanning er så lav i perioden vi er inne i.

All møteaktivitet, blant annet generalforsamlingen i Sørlandets Travpark AS, er utsatt inntil videre.

Alle spørsmål knyttet til sportslige aktivitet bes rettet til Norsk Trav:
Per Dag Hole (918 09 935) Administrerende direktør
Tron Gravdal (459 76 333) Sport-og avlssjef

Les mer om korona-virusets konsekvenser for norsk travsport her