Vi har fått spørsmål fra amatører med stall utenfor Travparken om de kan trene på banen. Inntil vi evt. mottar informasjon om at slik aktivitet skal opphøre, vil banen være åpen for trening og holdes i normal treningsstand.

Vi oppfordrer imidlertid alle brukere av Travparken om å ta hensyn til Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger og utvise skjønn. Vi har satt ut Antibac på toalettene og ber våre brukere om å bruke disse hyppig.

FHI: Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus