Arbeiderpartiet styrker hestenæringen med 100 millioner kroner i sitt alternative budsjett. – Den aktiviteten som foregår på vår lokale travpark, har store ringvirkninger for hele Agder, sier stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland.

I Arbeiderpartiets (Ap) alternative budsjett, som ble lagt frem mandag denne uken, kom styrkingen av hestenæringen som en positiv nyhet for Sørlandets Travpark. Daglig leder Kjetil Olsen er glad for at hestesporten nå løftes frem på den politiske dagsordenen.
– Vi setter stor pris på den gode dialogen vi har med Agder sine stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet og Høyre. At nå Arbeiderpartiet virkelig setter travsporten og hestenæringen på kartet er meget prisverdig og viktig for sporten, understreker Olsen.

Hesten bidrar til helse
Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant for Ap fra Aust-Agder, er klar på Travparkens rolle i landsdelen.
– Sørlandets Travpark er en av de banene som kjenner på utfordringene næringen står i nå. Den aktiviteten som foregår på vår lokale travpark, har store ringvirkninger for hele Agder. Arbeidsplassene hestesporten skaper er svært viktige. I tillegg kan hesten være et godt bidrag til folks trivsel og psykiske helse, understreker Mørland.

-Dette fortjener hestenæringen
Det er gjennom å kutte i totalisatoravgiften at Ap nå kan styrke hestenæringen med 100 millioner kroner. Avgiften er en fiskal avgift som Norsk Rikstoto, som konsesjonshaver for å drive hestespill i Norge, må betale til staten. Denne er på 3,7 prosent av bruttoomsetning per år, og har i rene kroner utgjort rundt 140 millioner kroner i 2018.
– Et kutt i totalisatoravgiften vil bety mye for alle som driver med hest på Agder. Jeg synes travsporten får altfor lite oppmerksomhet både i Norge og på Agder. Selv har jeg vært på Sørlandets Travpark flere ganger. Der opplever man både god sport og spenning, men ikke minst er dette også en sosial møteplass for folk. Arbeiderpartiets forslag legger til rette for at hestesporten skal bestå og utvikle seg videre i mange år fremover. Nå håper jeg også de andre politiske partiene på Stortinget vil følge etter. Det fortjener alle de som står på seint og tidlig i hestenæringen, sier Mørland.

Mer til formålet
-I en stadig økende konkurranse med utenlandske nettspillselskaper, og nedadgående omsetning på hestespill i Norge, er det viktig å nedjustere eller fjerne denne avgiften helt. Norsk Rikstoto sin hovedmisjon er å generere penger til trav- og hestesporten i Norge. Dersom avgiften reduseres eller fjernes blir det mer penger til dette formålet, poengterer Kjetil Olsen.