Nærmere 30 travinteresserte hadde samlet seg i VIPPEN i Travparken onsdag kveld for å høre Per Dag Hole fortelle om Norsk Trav AS, og fremtidsutsiktene for norsk travsport.

De fikk blant annet høre at formålet med Norsk Trav AS er å skape en felles enhet som utnytter og utvikler de ressursene norsk travsport har. Som en del av dette vil Norsk Trav AS overta aksjene i samtlige driftsselskap, men da begrenset til kun driftsrelaterte verdier. For Sørlandets del betyr dette at det må foretas en fisjon, og at man oppretter et eget eiendomsselskap.
– Fremtiden vil se annerledes ut enn det fortiden har gjort, fortalte Hole, som samtidig innledet med å dele ut ros til måten landets sørligste travbane blir drevet.

– Sørlandet er best i klassen når det gjelder å skape inntekter utover de overføringene som kommer fra spill på hest, sa Hole.
Han vektla også at den lokale verdiskapningen skal premieres i fremtiden.

Fellesfunksjoner, men lokal forankring
Det skal fortsatt være lokale driftsselskap, bestående av lokalvalgte tillitspersoner og medlemmer fra Norsk Trav AS.
– Det lokale skal bli ivaretatt, lovet Hole.
Tanken er at det skal være felles økonomistyring, fellesaktiviteter og man skal samle ekspertise og erfaring vedrørende banedrift.
Man vil samle banene for å få et felles produkt. Dette omfatter ledelse, innkjøp, samarbeidspartnere, markedsføring, sponsing, funksjonærer, utstyr og arrangement.

Flat struktur
Organisasjonsmodellen er preget av en flat struktur, illustrert i modellen under.

Innspill fra de fremmøtte
Fra salen ble det etterlyst konkrete svar på hvor mye man vil spare på opprettelsen av Norsk Trav AS.
– Ser man på andre relevante grupperinger, som f.eks. Felleskjøpet og store dagligvarekjeders erfaringer rundt dette, er det ingen grunn til å tro at man ikke vil kunne spare også i travsporten, svarte Hole.

Det er rimelig opp i dagen at noen mister jobben her, lød et innspill fra salen.
– Det vi vil forhindre, er at det skjer en nedbygging. Det er mange baner som har opplevd oppsigelser, uavhengig av den modellen jeg legger frem her. Jeg mener at denne modellen i større grad ivaretar de ansatte, svarte Hole.

– Ekspertisen ligger hos de daglige lederne, derfor tror jeg det er fornuftig med den organiseringen som er forespeilet her i dag. De er profesjonelle, bruk dem for det det er verdt, lød andre oppfordringer fra de fremmøtte.

Andre innspill vedrørte blant annet lokale kontra sentrale innkjøpsavtaler, spørsmålet om det finnes arbeidsoppgaver som i dag ligger hos DNT som kan settes ut til de ulike banene dersom kompetansen lokalt var like god, og produktutvikling hos Norsk Rikstoto.