Vi ber innstendig om at de aktive som benytter seg av vaskebokser og gjestestaller ved hurtigkjøring i Travparken gjør skikkelig rent etter seg. Dette praktiseres dessverre ikke av alle, og vi har fått tilbakemelding på enkelte navngitte personer som ikke gjør dette.

Vi håper at dette tas tak i da vi ikke ønsker å måtte stenge disse gjestestallene for hurtigkjøring.