Den populære onsdagslunsjen i spillehallen for travmiljøet tar nå sommerferie. Vi vil rette en stor takk til alle som har delt en matbit og gode historier gjennom flere måneder denne senvinteren og våren.

Vi starter opp igjen med onsdagslunsjtilbudet etter sommerferien.