Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Fra desember gjør Sørlandets Travpark endringer i sitt rekrutteringskonsept. Både ungdommer og amatører får et bredt tilbud.

Sørlandets Travpark lyste 30.mai 2017 ut ledige boksplasser i sin rekrutteringsstall, og gjentok utlysningsprosessen 23.mai 2018, uten at stallen ble fylt opp med nye leietagere. Styret vedtok som en følge av dette tidligere i oktober en endring i driften av rekrutteringsstallen. Konklusjon fra styret:

Styret er enig i at rekrutteringsstallen ikke utnyttes til det beste for travsporten på Sørlandet. Styret gir daglig leder mandat til å se på andre løsninger for bruk av stallen, og samtidig se på mulighetene for å styrke A-trener andelen ved banen i henhold til strategiplanen. Det er ønskelig at også rekrutteringstilbudet opprettholdes i en eller annen form.

Dette innebærer at Johan Kringeland Eriksen overtar stallen, men har to bokser som skal prioriteres leid bort til ungdommer under 23 år. For øyeblikket faller to av leietagerne i rekrutteringsstallen inn under denne aldersgrensen, og får fortsette å leie sine bokser videre.

– Vi har ved flere anledninger det siste året lyst ut boksplasser i rekrutteringsstallen, men responsen har dessverre ikke vært stor. Styret er opptatt av at stallen skal disponeres til det beste for travsporten på Sørlandet. I Johan Kringeland Eriksen får vi en ung og ambisiøs trenerkapasitet inn på Travparken, og samtidig en ung trener som kan følge opp ungdommene som leier boksplass her på en god måte. Styret både håper og tror at Kringeland Eriksen vil bidra aktivt til å rekruttere nye mennesker til travsporten på Sørlandet, uttaler styreleder i Sørlandets Travpark AS, Vemund Hansen.

Johan Kringeland Eriksen tok ut sin profftrenerlisens og etablerte seg på Frivoll Travbane i august 2016. Sommeren 2017 flyttet 24-åringen sin treningsvirksomhet til Inntjore og den gamle basen til trenernestor Kristen T. Gundersen. Fra 1.januar deler Kringeland Eriksen driften av sin virksomhet mellom Inntjore og Travparken.

– Jeg har hatt det fint her på Inntjore, men det er klart at jeg blir mer tilgjengelig når jeg får stall i Travparken. Nå kan jeg ha hester inn i trening i kortere perioder for de som ønsker det, og i tillegg kan jeg hjelpe amatører med blant annet å kjøre hurtig, forteller Kringeland Eriksen.

I tillegg til at de eksisterende leietagerne i rekrutteringsstallen under 23 år beholder sine bokser i stallen, åpner Travparken opp for at samtlige travtrenere på banen kan leie ut inntil 20 % av sine bokser til amatører. Dette er plasser hvor amatørene selv trener sine hester og har de oppført på sin egen treningsliste. Dette gir trenerne en mulighet til å øke belegget i stallen dersom de har ledig kapasitet.

– Denne ordningen er inspirert av praksisen Drammen Travbane la om til for få år siden, og som ifølge nåværende sport- og avlssjef i DNT, Tron Gravdal, ga et løft i antall starthester på banen, forteller daglig leder ved Sørlandets Travpark, Kjetil Olsen.

Dette betyr at samtlige av de nåværende leietagerne i rekrutteringsstallen er sikret videre stallplass i Travparken, samt at distriktets amatører kan søke stallplass hos de profesjonelle trenerne.