2018

September:
Lørdag 22. (V65 kveld)

Oktober:
Lørdag 6. (V75)
Søndag 21. (V65)

November:
Lørdag 3. (V75)
Søndag 18. (V65)

Desember:
Søndag 2. (V65)
Søndag 16. (V65)