2017

Oktober:
Søndag 22. (V65)
Søndag 29. (V65)

November:
Lørdag 11. (V75)
Søndag 19. (V65)

Desember:
Søndag 3. (V65)
Søndag 17. (V65)