2017

September:
Lørdag 23. – (V65 kveld)

Oktober:
Søndag 8. (V65)
Søndag 22. (V65)
Søndag 29. (V65)

November:
Lørdag 11. (V75)
Søndag 19. (V65)

Desember:
Søndag 3. (V65)
Søndag 17. (V65)