2018

Oktober:
Søndag 21. (V65)

November:
Lørdag 3. (V75)
Søndag 18. (V65)

Desember:
Søndag 2. (V65)
Søndag 16. (V65)