Ledig boksplass i Rekrutteringsstallen

Seiershesten Broken Contract står til daglig oppstallet og trenes ved Rekrutteringsstallen på Sørlandets Travpark. Foto: Hesteguiden.com.

Seiershesten Broken Contract står til daglig oppstallet og trenes ved Rekrutteringsstallen på Sørlandets Travpark. Foto: Hesteguiden.com.

Det er nå èn ledig boksplass i Rekrutteringsstallen i Travparken. Søknadsfrist for stallplass er onsdag 14.juni.

Rekrutteringsstallen eies av Sørlandets Travpark AS, som også står for driften fra og med 1.august 2016. Formålet med Rekrutteringsstallen og Travskolen er å øke rekrutteringen til travsporten på Sørlandet, men også generelt. Få barn og ungdom travinteressert i ung alder,  samtidig som prosjektet skal være bærekraftig økonomisk.

Arild Topland er ansatt av Sørlandets Travpark som stallmester, og drifter stallen.

Det er ungdommer som har fortrinnsrett på stallplass, men er det ledig kapasitet kan også voksne i nybegynnerfasen med travhest få leie boks. Målet er at Travskolens elever etter å ha gått ferdig kurstrappen her tar steget videre med stor hest eller ponni i ungdomsstallen.

Priser per 01.05.2017
Stor hest barn og ungdom: 2912,50 kr/mnd
Stor hest voksen: 3112,50 kr/mnd
Ponni: 1 803,75 kr/mnd.
Dette inkluderer boksleie, foring og flis. Leietagerne trener sine hester selv, og inngår i en turnus med ansvar for utslipp, innslipp og fôring cirka hver 7.helg.
For hester som ikke faller inn under formålet, eller nye voksne til travet, betales et tillegg på 200 kr/mnd. Prisene kan justeres årlig pr 01.01. Stalleie faktureres månedlig med betalingsfrist på 14 dager. Forfallsdato er den 10. hver måned.

Det er kun travhester/ponnier som trenes med tanke på å komme til start som kan leie plass i stallen. De oppstallede hestene skal trenes med Rekrutteringsstallen som base.

Når leietaker er under 18 år er det en foresatt som helt og holdent har ansvaret. Dette gjelder også fôringshelger.

Leiekontrakten for Rekrutteringsstallen kan du lese her

Søknad om stallplass og evt. spørsmål rettes til:
richard.ekhaugen@rikstoto.no
Mob: 99 69 36 24

Søknadsfrist: onsdag 14.juni