Inngår samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap

Daglig leder ved Travparken Kjetil Olsen og Vemund Ruud fra Ungt Entreprenørskap Agder ser frem til et fruktbart samarbeid i kommende år. Foto: Richard Ekhaugen.

Daglig leder ved Travparken Kjetil Olsen og Vemund Ruud fra Ungt Entreprenørskap Agder ser frem til et fruktbart samarbeid i kommende år. Foto: Richard Ekhaugen.

Denne uken undertegnet daglig leder Kjetil Olsen avtalen som sikrer samarbeid mellom Sørlandets Travpark og Ungt Entreprenørskap Agder i de kommende årene.

I august 2016 gjennomførte Travparken sin første innovasjonscamp sammen med Ungt Entreprenørskap, for Fjære ungdomsskole i Grimstad. Samarbeidet rundt campen ble så vellykket at flere ungdomsskoler i kommunen i etterkant har tatt kontakt for sikre seg slike camper i årene fremover.

Årlige innovasjonscamper
Denne uken formaliserte Travparken og Ungt Entreprenørskap Agder samarbeidet gjennom en egen samarbeidsavtale. Sørlandets Travpark skal nå årlig være med å arrangere innovasjonscamper for elever tilknyttet ungdomsskoler i Grimstad kommune.
- Vi setter stor pris på all den tid og ressurser Sørlandets Travpark allerede har lagt ned på flere arenaer i samarbeid med oss, og vi ser virkelig frem til videre samarbeid – forankret i egen avtale, sier daglig leder hos Ungt Entreprenørskap Agder, Aleksander Lien.

Attraktiv målgruppe
Travparken skal bidra med dedikerte ressurser til planlegging og koordinering av innovasjonscampene, samt dekke utgifter til transport, bespisning og premiering.
- Dette er et samarbeid som gir oss mulighet til å profilere Sørlandets Travpark på en helt unik måte overfor en aldersgruppe som er veldig attraktiv for oss. Vi har fått mye ut av samarbeidet med Ungt Entreprenørskap allerede, og ser frem til å bygge videre på disse relasjonene fremover, understreker Kjetil Olsen, daglig leder ved Sørlandets Travpark.

- Samfunnsansvar
I fjor var 140 elever og lærere involvert i innovasjonscampen og på besøk i Travparken. I august deltar 180 elever og lærere fra Fevik skole når travbanen igjen åpner sine porter.
- Sørlandets Travpark viser samfunnsansvar gjennom å bidra til utvikling av entreprenørskap blant elever, og profilerer seg som en attraktiv arbeidsplass med stor variasjon i arbeidsoppgaver gjennom egen produkt- og tjenestesammensetting, påpeker Lien.

Hva er Ungt Entreprenørskap?
Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner