Utvider satsningen på de unge

Stallmester Arild Topland (t.v.) sammen med Mister Postman og daglig leder Kjetil Olsen. Foto: Richard Ekhaugen.

Stallmester Arild Topland (t.v.) sammen med Mister Postman og daglig leder Kjetil Olsen. Foto: Richard Ekhaugen.

1.august tok Sørlandets Travpark over driften av Rekrutteringsstallen på banen. Nå er hester handlet inn for å gi landsdelens unge kusker flere sjanser i løpsbanen.

Rekrutteringsstallen, med sin sentrale beliggenhet rett ved treningsløypene på Travparken, har i flere år vært et populært tilbud for Sørlandets unge travgarde. Stallbygget har vært eid av Sørlandets Travpark og leid ut til Agder Travforbund, som i sin tur har driftet tilbud.

Valgfag trav
Fra og med 1.august i år har Sørlandets Travpark, for å knytte rekrutteringsarbeidet med Travskolen enda tettere sammen, tatt over driften av Rekrutteringsstallen.
- Det er inngått et samarbeid med Kristiansand Folkehøyskole som skal ha valgfag trav/hest en dag i uken hos oss fra september måned. På travskolen har vi ponnier for de minste og vi har nå fått et behov for store hester i rekrutteringsøyemed. I tillegg til dette jobbes det tett med NAV og Vest Agder Fylkeskommune om dagtilbud, som vil gi oss en bedre utnyttelse av både travskole og rekrutteringsstallen på dagtid. Tilbudet til barn og unge om stallplass vil bli videreført som tidligere. sier daglig leder Kjetil Olsen.

Hest til leie
Et ledd i utviklingen av rekrutteringstilbudet har vært at Travparken har kjøpt inn travhester som skal komme landsdelens unge kusker til gode. Varmblodshesten Mister Postman er allerede på plass i stallen, og jakten på en passende kaldblodshest til formålet er i full gang.
- Vi gjør med dette et forsøk på å bidra til å beholde de unge i travet i overgangen mellom ponni og stor hest. Ved å ha to egne travhester som kan leies ut til lisenskurs, prøveløp og ungdomsløp, eller sågar vanlige totoløp vil vi kunne gi ungdomskuskene i Agder ekstra muligheter, forteller Olsen.

Det er per 1.august fullt belegg i de 11 boksene i Rekrutteringsstallen. Arild Topland fortsetter i sin rolle som stallmester.