Båndlagt hestehold på Epona

Mattilsynet har i dag, fredag, sendt ut utfyllende informasjon vedrørende mistanken om kverke på Epona ryttersenter. Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Mattilsynet har i dag, fredag, sendt ut utfyllende informasjon vedrørende mistanken om kverke på Epona ryttersenter. Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Det er mistanke om kverke på Epona ryttersenter i Kristiansand. Mattilsynet har derfor båndlagt hesteholdet inntil videre.

Dette omfatter alle 50 hestene som befant seg på anlegget 04.02.2015. 3 av de 4 hestene som ankom fra Danmark 00:30 mandag 01.02.2015 er isolert i egen stall. Den 4. hesten, som viste kliniske symptomer onsdag kveld, er isolert på en egen stall for å begrense mulig smittespredning. Mattilsynet regner med å få svar på prøvene som er tatt over helgen.

– Båndleggingen innebærer ikke at rideskolen stenges. Det kan fremdeles drives rideundervisning på friske hester, men ingen hester, verken private eller rideskolens, kan forlate anlegget i båndleggingsperioden, sier Gunn Kristin Osaland i Mattilsynet. Det er heller ikke tillatt å ta med hester inn til anlegget i sykdomsperioden.

Mattilsynet ber alle som har vært på Epona i tiden rundt utbruddet være ekstra oppmerksomme på eventuelle symptomer på egne hester, og kontakte veterinær/Mattilsynet umiddelbart dersom hestene viser tegn på sykdom.

– Oppstallatører, ansatte, rideskoleelever og andre som ferdes i rideskolen har et ansvar for å hindre smittespredning. Det gjøres blant annet gjennom å være påpasselige med håndvask, bytte klær før en oppsøker andre hestehold, ikke flytte utstyr ut fra anlegget og så videre. Vi ber alle som ferdes på rideanlegget om å følge disse rådene og for øvrig rette seg etter instruksjoner som blir gitt av ledelsen, understreker Osaland.

Hva er kverke?
Kverke er en akutt og smittsom bakterieinfeksjon i luftveiene hos dyr av hesteslekten. Typiske symptomer er hovne lymfeknuter i hode- og halsregionen, utflod fra nesen, hoste og feber. Sjukdommen smitter ved direkte kontakt mellom hester og kan overføres via utstyr og mennesker. Kverke er en meldepliktig sjukdom (B-sjukdom).

Smittestoff og smitteveier
Kverke forårsakes av bakterien Streptococcus equi subsp. equi. Viktigste årsaken til spredningen av sykdommen er flytting av hester. Vanligste smittevei er dråpesmitte, der smittebæreren skiller ut smittestoffet gjennom utåndingslufta, og det friske dyret innånder smittestoffet, som slår seg ned i neseslimhinnen eller svelget.

Smitte kan også skje indirekte ved at bakterien blir avsatt i krybber, drikkekar, bøtter, fôr, beite, vann, på utstyr eller annet som det friske dyret får i munnen. Insekter og mennesker kan også overføre bakteriene fra hest til hest.

Kverkesyke hester kan spre smitte i minst seks uker etter gjennomgått infeksjon. I sjeldne tilfeller vil dyr som har gjennomgått sykdommen og tilsynelatende er friske, kunne spre smitten i månedsvis. Bakterien kan dessuten overleve 6-8 uker i stallmiljøet.

Se også:
Veterinærinstituttet: Fakta om kverke, kversill og kvarsott

Kontaktinformasjon Mattilsynet: 22 40 00 00.