Lisenskurs ved nok påmeldte

Ved nok påmeldte vil det bli arrangert lisenskurs til våren. Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Ved nok påmeldte vil det bli arrangert lisenskurs til våren. Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Vi har fått ønske om å arrangere lisenskurs til våren. Det vil vi gjøre dersom vi får nok påmeldte. Vi må ha 10 stk betalende deltakere for å kunne arrangere. Kurset vil bli arrangert i april og mai. Vi setter datoer litt senere, men det blir over to helger samt et par ukedager.

Er du interessert? Meld deg på snarest til: marianne.klepaker@rikstoto.no eller tlf 38 04 46 66

HVORDAN OPPNÅ KJØRE-/MONTÉLISENS
Kravene beskrevet under det enkelte punkt for den lisensen det søkes om må oppfylles, og søkeren må ha bostedsadresse i Norge. Søkeren må gjennomføre og bestå kurs som beskrevet nedenfor, arrangert ved totalisator- og regionbaner. For å komme inn på kurs må søkeren være over fylte 15 år, For å gå opp til praktisk eksamen skal søkeren minimum være fylt 16 år. Det kreves dokumentert erfaring med travsport, samt kjøring og/eller ridning for å tas inn på lisenskurs.


Kursomfang og avgift
Minimum 35 klokketimer fordelt på teori og praksis med størst vekt på praksis. Kurset skal strekke seg over et tidsrom på minst tre uker, og hvor antallet timer pr. kursdag ikke skal overstige syv.

For søker til både kjøre- og montélisens påbygges kurset med minimum 5 timer praksis. Kursavgift henholdsvis kr. 3500,- eller kr. 4000,-.
For søker til montélisens med gyldig kjørelisens begrenses kurset til 12 timer praktisk del og med en kursavgift på kr. 2500,- Tilsvarende gjelder for søker til kjørelisens med gyldig montélisens.
For søkere som ikke har fylt 18 år ved kursets oppstart er kursavgift på kr 2500,- Eksamen skal avlegges i henhold til angitte bestemmelser.
For søkere som tidligere har vært innehaver av kjøre- og/eller montélisens, og som har ridd/kjørt minimum 300 totalisator-/premieløp totalt, kan et begrenset kursomfang tilrettelegges. Kursomfanget skal uansett omfatte den ordinære teoretiske delen, samt minimum 7 timer praktisk del, med hovedvekt på øvelser i startprosedyrer. Teoretisk eksamen, samt praktisk tentamen og eksamen skal avlegges i henhold til gjeldende bestemmelser. For denne type kurs er kursavgift kr. 2500,-.


Kursledelsen kan når som helst avgjøre at kursdeltaker som har fått tilrettelagt et begrenset kurs, må gjennomføre kurset i fullt omfang.