STATUTTER TIL AGDER HESTEGALLA

Arrangementet er et samarbeid mellom Agder Travforbund og Sørlandets Travpark.


Hvem kan nomineres?
Hester eid/leid minimum 50% av hesteeiere som er medlem i travlag og klubber under Agder Travforbund, samt at vedkommende står som ansvarlig eier av hesten. Hestene må stå på norsk treningsliste og være norskregistrert.
Trenere som hører til Sørlandets Travpark/medlem i Agder Travforbund.
Prestasjoner mens hesten har vært i vedkommendes eie.


Kategorier:
1.           Årets 3-åring                     Kaldblods
2.           Årets 3-åring                     Varmblods
3.           Årets 4-åring                     Kaldblods
4.           Årets 4-åring                     Varmblods
5.           Årets Kaldblods               Eldre
6.           Årets Varmblods              Eldre
7.           Årets montehest
8.           Årets Ponni
9.           Årets oppdretter
10.         Årets Trener
11.         Årets amatørtrener
12.         Årets hest
4 hester eller personer nomineres i hver klasse med begrunnelse unntatt i ponniklassen hvor vinneren klareres på forhånd.

Komite for å nominere til de enkelte klasser:                    
Komiteen skal bestå av 3 personer som har kontroll på startende hester fra Agder regionen.
Sportssjef Sørlandets Travpark skal være med og helst en person fra Aust og en fra Vest-Agder.
Nominasjonen må være skriftlig med begrunnelse.

Komite for å kåre vinnere:
Komiteen skal bestå av 4 personer og alle travklubbene. Travklubbene teller som en person hvor alle stemmer og flertallet teller. De utøverne som får flest stemmer vinner sin klasse.

Årets hest
Kåres skriftlig av alle gjester på gallaen. Alle vinnerne i klassene for stor hest er kandidater til Årets hest. Årets ponni kåres i egen kåring.
 

Redigert 19/12-2016